Česká křesťanská environmentální síť, z.s.

Publikace a materiály

Postní kalendář 2023

Novinky

  • Adventní kalendář – Adventní kalendář 2023. Vydala Česká křesťanská environmentální síť (2023).

Praktická ochrana ŽP

  • Jak správně nasvítit kostel – Dvoustránkový leták popisuje základní principy šetrného osvětlování kostelů a jiných budov. Popisuje důsledky světelného smogu a jak mu předcházet. Vydala Česká křesťanská environmentální síť (2021).
  • I soused... je můj bližní – Leták upozorňující na negativa pálení odpadu v lokálních topeništích. Vydala Česká křesťanská environmentální síť (2015).
  • Kostel jako útočiště – Oboustranný leták, který upozorňuje na milé hosty žijící v kostele a jeho okolí a jak o ně pečovat. Vydal Poradní odbor pro otázky ŽP při SR ČCE (2013).
  • Péče o životní prostředí v církvích – Příručka, která by neměla chybět v žádné farnosti či sboru. Stručně a výstižně popisuje základní principy péče o životní prostředí v církvích. Vydala Česká křesťanská environmentální síť (2011).

Výchova a vzdělávání dětí

Ostatní

Aktualizováno: 29.11.2023