Česká křesťanská environmentální síť, z.s.

Certifikace

Česká křesťanská environmentalní síť pomáhá farnostem, sborům a jiným církevním zařízením snižovat zátěž životního prostředí. Pro všechny, kdo chtějí tuto snahu závazně deklarovat je určena Certifikace sborů, farností a církevních zařízení šetrných k životnímu prostředí.

Získání tohoto certifikátu zaručuje, že péče o životní prostředí je v daném sboru či farnosti na vysoké úrovni. Smyslem této certifikace je vedle vlastního snížení ekologické stopy podporovat zájem křesťanů o ochranu Božího stvoření.

Veškerá opatření a body certifikace jsou rozebrány v příručce Péče o životní prostředí v církvích - ­praktická příručka, která je dostupná on-line.

V případě, že se chcete vaši farnost či sbor certifikovat, postupujte dle stránky Jak začít s certifikací.

Certifikované farnosti, sbory a církevní zařízení získají přístup k benefitům pro certifikované. Pro první certifikované sbory a farnosti je navíc připraveno několik hodnotných darů, jako je třeba budka pro sýkoru uhelníčka, plakát Desatero domácí ekologie a další!

Pokud máte jakékoliv otázky, pište prosím na adresu certifikace@ckes.cz

Více informací o certifikaci získáte na následujících stránkách a materiálech:
Aktualizováno: 13.01.2022