Česká křesťanská environmentální síť, z.s.

Zelená zrnka

Síť Zelených zrnek je určena sborům, farnostem či církevním zařízením, kterým není lhostejný vztah jejich společenství k Božímu stvoření. Umožní jim během pár minut vyjádřit svoji snahu a záměr brát péči o svěřené dary vážně a získat přehled, jak je jejich sbor či farnost šetrná k životnímu prostředí a zároveň získat srovnání, jak moc se zelenají ostatní klíčící zelená zrnka.

Bližší informace včetně seznamu zelených zrnek najdete na stránce https://ckes.cz/zelena-zrnka/