Česká křesťanská environmentální síť, z.s.

Kalendář akcí:

11. ledna Podvečer modliteb ŽP (ČKA)
14. ledna Bohoslužba pro Turów (ŽLS)
2.3.-16.4. Autopůst (POŽP)
22. dubna Den Země pro NŠ (POŽP)
23. dubna Vítání ptačího zpěvu (A Rocha)
26. dubna Bohoslužba ke Dni Země (ČKA)
30. dubna Vítání ptačího zpěvu (A Rocha)
28. května Bohoslužba za krajinu (ČKA)
31.5.-3.6. Ornitologický kurz (A Rocha)
11.-12. června Víkend zahrad (A Rocha)
13.-15. června Konference ECENu (ECEN)
16. června D.Bookless v Praze (A Rocha)
17.-19. června Konference A Rocha (A Rocha)
19.-24. června Ekopobyt Arnoštov (A Rocha)
13.-20. srpna Dobrovolnický týden (A Rocha)
1.9.-4.10. Liturgické období stvoření
7.-10. září Výstava hub (A Rocha)
14.-17. září Výstava hub (A Rocha)
17.-18. září Do kostela na kole (POŽP)
2. října Festival ptactva (A Rocha)

ČKES

Cílem České křesťanské environmentální sítě (ČKES) je umožnit církvím v ČR, křesťanským environmentálním organizacím i jednotlivcům sdílet a poskytovat informace a zkušenosti z oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se ochranou životního prostředí a podporovat péči o Boží stvoření. ČKES chce napomáhat rozvoji environmentálních programů a projektů v církvích, církevních organizacích a současně respektovat šířku rozdílných církevních tradic, z nichž každá svým osobitým způsobem a všechny společně usilují na základě biblických, teologických a duchovních východisk o hledání a uplatňování principů trvalé udržitelnosti s ohledem na bližní, s ohledem na život příštích generací a s ohledem na život celého Boží stvoření.

ČKES se plně odkazuje na Evropskou křesťanskou environmentální síť (ECEN). Členy ČKES jsou církve (resp. jednotlivci zastupující jednotlivé členské církve), zástupci křesťanských environmentálních organizací a sympatizující osoby. Zapsaný spolek ČKES byl zaregistrován (tehdy jako občanské sdružení) 30. června 2010 u MV ČR a bylo mu přiděleno IČO 22863150. Z.s. ČKES je rovněž registrován na FÚ v Jablonci nad Nisou a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo CZ22863150. Spolek využívá transparentní účet u Fio banky číslo 2800124115/2010.

Příručka ochrana ŽP v církvíchDalší informace o České křesťanské environmentální síti:
V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, změn v kalendáři akcí atp. prosím pište na adresu marek@drapal.org.