Česká křesťanská environmentální síť, z.s.

ČKES

Cílem České křesťanské environmentální sítě (ČKES) je umožnit církvím v ČR, křesťanským environmentálním organizacím i jednotlivcům sdílet a poskytovat informace a zkušenosti z oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se ochranou životního prostředí a podporovat péči o Boží stvoření. ČKES chce napomáhat rozvoji environmentálních programů a projektů v církvích, církevních organizacích a současně respektovat šířku rozdílných církevních tradic, z nichž každá svým osobitým způsobem a všechny společně usilují na základě biblických, teologických a duchovních východisk o hledání a uplatňování principů trvalé udržitelnosti s ohledem na bližní, s ohledem na život příštích generací a s ohledem na život celého Boží stvoření.

ČKES se plně odkazuje na Evropskou křesťanskou environmentální síť (ECEN). Členy ČKES jsou církve (resp. jednotlivci zastupující jednotlivé členské církve), zástupci křesťanských environmentálních organizací a sympatizující osoby. Zapsaný spolek ČKES byl zaregistrován (tehdy jako občanské sdružení) 30. června 2010 u MV ČR a bylo mu přiděleno IČO 22863150. Z.s. ČKES je rovněž registrován na FÚ v Jablonci nad Nisou a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo CZ22863150. Spolek využívá transparentní účet u Fio banky číslo 2800124115/2010.

Příručka ochrana ŽP v církvíchDalší informace o České křesťanské environmentální síti:
V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, změn v kalendáři akcí atp. prosím pište na adresu marek@drapal.org.

VP-cert.jpg
Certifikaci Farnost šetrná k životnímu prostředí obdržela v listopadu 2022 ŘKF Velké Pavlovice.