Dotazník zelených zrnek

Vyplňte prosím adresu farnosti a sboru, abychom ji mohli zobrazit na mapě a nezapomeňte na svůj kontakt, abychom Vás mohli kontaktovat nebo abyste mohli vyplněné údaje průběžně aktualizovat.
Základní informace o farnosti/sboru a o Vás

Následují sady popisují chování v dané farnosti či sboru. Vyplňte, prosím, dle skutečnosti.

Společná péče o životní prostředí 5
Péče o životní prostředí a ekologickou spravedlnost je u nás součástí náboženského života. Začleňujeme křesťanskou odpovědnost za Boží stvoření a téma ekologické spravedlnosti tam, kde se to jeví vhodné, např. do přímluvné modlitby, promluvy k dětem, nedělní školy, besed pro různé okruhy posluchačů.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Minimálně jednou ročně pořádáme bohoslužby zaměřené na odpovědnost za Boží stvoření (v kostele nebo pod širým nebem).
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Jednou ročně pořádáme veřejnou dobrovolnickou akci vedoucí ke zlepšení životního prostředí (vyčištění potoka či lesa od odpadků, péče o krajinotvorné prvky, výpomoc šetrně hospodařícímu zemědělci a podobně).
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Každoročně organizujeme tematický program o životním prostředí a ekologické spravedlnosti (např. v období Vděčnosti za Boží stvoření - 1. září až 4. října) nebo akci na Den Země (22. dubna).
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Energie 20
K topení nepoužíváme nekvalitní uhlí či topný olej, netopíme odpadem.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Nepoužíváme energeticky náročnou klimatizaci.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Dáváme při pořizování přednost výrobkům s nízkou energetickou náročností, při koupi nových přístrojů vybíráme pouze nejúspornější zařízení (dle energetického štítku).
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Nakupujeme ekologicky šetrnou energii. Používáme environmentálně šetrnější vytápění, např. solární panely či tepelná čerpadla.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Rozvody teplé vody a topení máme dobře izolované. Udržujeme otopnou soustavu v bezchybném stavu, pravidelně čistíme kotel.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Optimalizujeme osvětlení, využíváme energeticky úsporné zářivky nebo LED svítidla, nesvítíme v místnostech, ve kterých nikdo není.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Budovy v době nepřítomnosti v topné sezoně nevytápíme nebo pouze temperujeme.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Okna a dveře jsme zatěsnili kvalitním těsněním.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Vypínáme nebo přepínáme do klidového režimu počítače a další kancelářská zařízení, když se nepoužívají. Máme nastaveno automatické vypínání spotřebičů při nečinnosti. Máme-li myčku, využíváme její kapacitu na maximum.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Voda 20
Zabránili jsme vylévání toxických látek do odpadu (ředidla, koncentrované kyseliny, louhy, oleje, jedy...).
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Bez prodlení opravujeme netěsnící vodovodní kohoutky a protékající splachování na toaletách, používáme systém dvojí možnosti splachování. Na vodovodní kohoutky jsme namontovali perlátory.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Shromažďujeme dešťovou vodu a používáme ji na zalévání nebo splachování.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
K zimnímu úklidu sněhu a náledí nepoužíváme posypovou sůl.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
K úklidu používáme běžně jen výrobky šetrné k životnímu prostředí, především ocet a mýdlo a ekologicky certifikované české čistící prostředky.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Aby se podlahy v budovách špinily co nejméně, uklízíme přístupové cesty. U vchodů používáme rohožky na čištění bot.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Odpady 10
Starý papír, sklo, kovy, plasty, nebezpečný odpad i elektroodpad třídíme a likvidujeme ve schválených sběrných místech nebo v rámci zpětného odběru. Máme dobře označené nádoby na odpad.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Nenakupujeme výrobky s PVC či jinými zdravotně závadnými materiály.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Pořádáme bleší trhy a burzy (hraček, oblečení a jiných použitých věcí), snažíme se znovu upotřebit staré věci.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Dáváme přednost výrobkům pro opakované použití před jednorázovými (nabíjecí baterie, výukové pomůcky). Nepoužíváme jednorázové nádobí. Při bohoslužbách v maximální možné míře omezujeme materiály ve formě jednorázových kopií.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
V maximální míře používáme recyklovaný papír. Nerecyklované papíry používáme jen pro zvláštní účely, a to jen ty, které nebyly běleny chlórem a mají certifikát FSC.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Kompostujeme trávu a listí (nepálíme!) i drobný organický odpad.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Používáme Fairtrade výrobky (káva, čaj, kakao).
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Upřednostňujeme potraviny z místní produkce (např. z farmářských trhů, od místních biozemědělců) oproti produktům dováženým z větší dálky.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Potraviny nakupujeme v co možná největších baleních a v recyklovatelných obalech nebo zcela bez obalu.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Biodiverzita 20
Květinovou výzdobu v kostele pořizujeme převážně z místních zdrojů (květiny pěstované bez pesticidů a přidávání rašeliny, volně rostoucí nechráněné květiny). V zimě kostel zdobíme převážně hrnkovými a suchými květinami. Nekupujeme květiny z dovozu.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Kolem kostela a dalších budov pěstujeme užitný trávník, který nevyžaduje zavlažování. Neošetřujeme jej chemickými prostředky na hubení plevelů a škůdců ani hnojivy.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Pokud máme v budovách kolonie netopýrů, hnízda rorýsů, poštolek, vlaštovek, sov atd. považujeme je za vzácné hosty a chráníme je. Umisťujeme budky pro ptáky, vytváříme podmínky pro usídlení různých živočichů.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Při výsadbách nových stromů používáme druhy typické pro místní přírodu, zodpovědně pečujeme o staré stromy u kostela a fary.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Věnujeme se, zvláště s dětmi, udržování okrasné a zeleninové zahrádky a výpěstky používáme v kostele i při různých akcích.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Tam, kde to je možné a účelné, zatravňujeme rovné střechy. Fasády církevních budov necháváme porůst popínavými rostlinami.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Část pozemku neobhospodařujeme, necháváme jej přirozené sukcesi a dáváme tak prostor divoké přírodě.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Stavby 5
Při přestavbách a renovacích se vyhýbáme zdraví a přírodě škodlivým materiálům, snažíme se využívat přírodní a místní materiály, hlavně dřevo. Na pomoc přibíráme architektky a stavbaře se zkušenostmi v této oblasti.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Při malování a natírání barvami či ochrannými nátěry se vyhýbáme organickým rozpouštědlům a, kde to je možné, využíváme přírodní produkty.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Doprava 20
Začátky a konce mimořádných i pravidelných akcí jsou přizpůsobeny jízdním řádům hromadné dopravy a u kostela je umožněno bezpečné parkování jízdních kol. Motivujeme věřící k chůzi a jízdě na kole.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Nebudeme zvyšovat počet parkovacích míst pro automobily. Při služebních cestách zaměstnanců dáváme přednost vlakům a autobusům před auty a letadly.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se
Je-li koupě auta nevyhnutelná, upřednostňujeme elektrické, hybridní a jiné z ekologického hlediska šetrné vozidlo.
Splněno
Nesplněno
Neuplatní se