Členské příspěvky o.s. ČKES

Na členské schůzi bylo rozhodnuto o výši členských příspěvků pro různé kategorie členství:

Zveřejněno  23.01.2012