Cíle

Mezi konkrétní středně a dlouhodobé cíle patří vytvoření kvalitní informační sítě pro distribuci zpráv a informací mezi členy ČKES a další zájemce, environmentální certifikace církevních zařízení a provoz křesťanského environmentálního informačního portálu; šíření povědomí o ekologických souvislostech v církvích, mezi křesťany a v české společnosti, hledání společných stanovisek k řešení naléhavých ekologickým problemů, rozvíjení spolupráce a výměna informací s institucemi a organizacemi dlouhodobě se zabývajícími ochranou životního prostředí.

Zveřejněno  23.01.2012