Certifikace

Česká křesťanská environmentalní síť pomáhá farnostem, sborům a jiným církevním zařízením snižovat zátěž životního prostředí pomocí efektivního nástroje, kterým je

Certifikace sborů, farností a církevních zařízení šetrných k životnímu prostředí

Získání tohoto certifikátu zaručuje, že péče o životní prostředí je v daném sboru či farnosti na vysoké úrovni. Smyslem této certifikace je vedle vlastního snížení ekologické stopy podporovat zájem křesťanů o ochranu Božího stvoření.

Veškerá opatření a body certifikace jsou rozebrány v rozsáhlé příručce "Péče o životní prostředí v církvích - ­praktická příručka", která je dostupná on-line.

V případě, že se chcete vaši farnost či sbor certifikovat, postupujte dle stránky jak začít s certifikací.

Farnosti, sbory a církevní zařízení, která získají certifikaci získají přístup k benefitům pro certifikované. Pro první certifikované sbory a farnosti je navíc připraveno několik hodnotných darů jakou je budka pro sýkoru uhelníčka, plakát Desatero domácí ekologie a další!

Pokud máte jakékoliv otázky, pište prosím na adresu certifikace@ckes.cz
 

Více informací o certifikaci získáte na následujících stránkách:

Zveřejněno  20.08.2012