Česká křesťanská environmentální síť

Cílem České křesťanské environmentální sítě (ČKES) je umožnit církvím v ČR, křesťanským environmentálním organizacím i jednotlivcům sdílet a poskytovat informace a zkušenosti z oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se ochranou životního prostředí a podporovat péči o Boží stvoření. ČKES chce napomáhat rozvoji environmentálních programů a projektů v církvích, církevních organizacích a současně respektovat šířku rozdílných církevních tradic, z nichž každá svým osobitým způsobem a všechny společně usilují na základě biblických, teologických a duchovních východisk o hledání a uplatňování principů trvalé udržitelnosti s ohledem na bližní, s ohledem na život příštích generací a s ohledem na život celého Boží stvoření.

ČKES se plně odkazuje na Evropskou křesťanskou environmentální síť (ECEN) http://www.ecen.org/. Členy ČKES jsou církve (resp. jednotlivci zastupující jednotlivé členské církve), zástupci křesťanských environmentálních organizací a sympatizující osoby. Zapsaný spolek ČKES byl zaregistrován (tehdy jako občanské sdružení) 30. června 2010 u MV ČR a bylo mu přiděleno IČO 22863150. Z.s. ČKES je rovněž registrován na FÚ v Jablonci nad Nisou a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo CZ22863150. Spolek využívá transparentní účet u Fio banky číslo 2800124115/2010. Další informace o ČKES:


V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, změn v kalendáři akcí atp. prosím pište na adresu marek@drapal.org.

 

Aktuálně

Zveřejněno  12.10.2020